Procedury dla Geodetów

W celu uzyskania dostępu do serwisu należy złożyć wniosek o założenie konta, zgodnie z jedną z poniższych procedur: tradycyjną lub elektroniczną.

Procedura tradycyjna – papierowa

  1. Pobrać i wypełnić wniosek o założenie konta.
  2. Wypełniony wniosek złożyć w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego (parter budynku).

Procedura elektroniczna – e-mail

  1. Pobrać i wypełnić wniosek o założenie konta.
  2. Podpisać plik komputerowy bezpiecznym podpisem elektronicznym (inaczej: podpisem kwalifikowanym).
  3. Podpisany formularz wysłać jako załącznik na adres e-mail: PODGK@powiatstarogard.pl

Następnie, niezależnie od wybranego sposobu złożenia wniosku, podejmowana jest weryfikacja wniosku przez pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Jeśli przebiegnie pomyślnie – Administrator Systemu Teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim założy konto dostępowe do serwisu Web-EWID.
Na wnioskodawcy ciążą natomiast następujące zobowiązania:

  1. Użytkownik po trzymaniu loginu i hasła startowego dokonuje logowania do serwisu, a następnie zmienia hasło na nowe (system automatycznie po zalogowaniu wymusi zmianę hasła na własne). Nowe hasło powinno zawierać od 8 do 14 znaków. Dla własnego bezpieczeństwa warto ustanowić silne i trudne do “złamania” hasło.
  2. Po ustaleniu nowego hasła należy zalogować się przy jego pomocy do systemu.
  3. W przypadku otrzymania loginu i hasła startowego mailem należy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od nadania wiadomości poinformować nadawcę o fakcie poprawnego lub niepoprawnego zalogowania do systemu. Brak takiej informacji skutkować może zablokowaniem konta.
  4. Dla własnej wygody warto pobrać i zapoznać się z „Procedurą zgłaszania prac geodezyjnych przez Internet”.

Wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania dostępu do systemu WebEWID znajdują się w menu w zakładce “Dokumenty dla Geodetów“.