Procedury dla JST

W celu uzyskania dostępu do serwisu należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

  1. Dostęp dla JST pozwala na wgląd do danych osobowych zgromadzonych w zbiorze „Ewidencja Gruntów i Budynków” w związku z tym na mocy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych konieczne jest podpisanie z Zarządem Powiatu Starogardzkiego umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowę prosimy pobrać, wypełnić i podpisać w dwóch egzemplarzach a następnie przesłać do Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Podpisanie w/w umowy jest warunkiem utrzymania kont dostępu do systemów WebEWID dla podmiotów posiadających uprawnienia do wglądu w dane osobowe.
  2. Należy pobrać i wypełnić wniosek o założenie konta w serwisie WebEWID dla pracownika jednostki samorządowej wraz Oświadczeniem osoby upoważnionej wskazanej we wniosku. Wypełnione i podpisane przez Prezydenta/Burmistrza/Wójta dokumenty przesłać na adres Starostwa Powiatowego.
  3. Po weryfikacji wniosku Administrator Systemu Teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim założy konto dostępowe do serwisu Web-EWID i prześle imiennie dla każdej z upoważnionych osób dane z instrukcją korzystania z serwisu.
  4. Użytkownik po trzymaniu loginu i hasła startowego dokonuje logowania do serwisu, a następnie zmienia hasło na nowe (system automatycznie po zalogowaniu wymusi zmianę hasła na własne). Nowe hasło powinno zawierać od 8 do 14 znaków. Dla własnego bezpieczeństwa warto ustanowić silne i trudne do “złamania” hasło. Po ustaleniu nowego hasła należy zalogować się przy jego pomocy do systemu.
  5. Po otrzymaniu loginu i hasła startowego należy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania danych wiadomości poinformować nadawcę przesyłając dokumnet Informacja zwrotna o fakcie poprawnego lub niepoprawnego zalogowania do systemu. Brak takiej informacji skutkować może zablokowaniem konta.

Wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania dostępu do systemu WebEWID znajdują się w menu w zakładce “Dokumenty dla JST“.