O tej stronie

Witamy Państwa na stronie geodane.powiatstarogard.pl
Strona została stworzona po to, aby ułatwić zainteresowanym podmiotom korzystanie z serwisu Web-EWID umożliwiającego dostęp przez Internet do danych zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków.

Web-EWID to aplikacja internetowa korzystająca z serwera mapowego oraz przestrzennej bazy danych pozwalająca na publikację danych geometrycznych i opisowych w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji dodatkowych wtyczek.

Przy pomocy Web-EWIDa można m. in.:

 • Przeglądać mapę ewidencyjną (działki, budynki, użytki, granice administracyjne) w przeglądarce internetowej,
 • Pobierać dane ewidencyjne z rejestrów i kartotek w postaci wypisów i wyrysów,
 • Wyszukiwać działki, budynki oraz adresy wg różnych atrybutów i wizualizować w postaci mapy w tym samym oknie przeglądarki,
 • Pozyskiwać informacje o klikniętym na mapie obiekcie ewidencyjnym,
 • Przeglądać mapę sieci uzbrojenia terenu GESUT w rozbiciu na typ sieci (energetyczna, gazowa, wodociągowa, itd.),
 • Przeglądać mapę projektowanych sieci uzbrojenia terenu ZUDP,
 • Pozyskiwać informacje o atrybutach sieci poprzez wskazanie obiektu na mapie,
 • Przeglądać mapę zakresów robót geodezyjnych,
 • Prezentować mapę osnowy geodezyjnej jako warstwa,
 • Wyszukiwać punkty osnowy geodezyjnej po atrybutach w tym po atrybutach przestrzennych,
 • Pobierać informacje o punkcie osnowy geodezyjnej poprzez kliknięcie na niego na mapie,
 • Drukować aktualny widok mapy z zachowaniem: skali, zakresu mapy, treści mapy w formacie pdf, html,
 • Pobierać zeskanowane opisy topograficzne punktów osnowy oraz zeskanowane operaty geodezyjne,
 • Zgłaszać roboty geodezyjne przez Internet,
 • Generować dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu roboty i wysyłać do geodety poprzez specjalny panel geodety,
 • Geodeci zarządzają swoimi robotami poprzez panel geodety rozbudowany w wiele narzędzi pomocnych przy wykonawstwie geodezyjnym;

Zakres dostępnych funkcji zależny jest od przydzielonych uprawnień.